iRevisjon


iRevisjon ligger sentralt i Vestre Strandgate i Kristiansand. Våre dyktige og motiverte medarbeidere har allsidig bransjekunnskap og tilbyr tjenester til næringslivet i begge Agderfylkene. Selskapets tre partnere har lang erfaring innen revisjon og økonomisk rådgivning. Vi er forankret i ditt lokalmiljø og har oppdrag for små og mellomstore bedrifter innen en rekke bransjer.

Lang erfaring – lokal forankring.

Vigleik, Kjell og Jan

Vigleik Robstad, Kjell Arnvard og Jan Hægeland